Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl
Strona główna => Zamówienia publiczne i przetargi => Zakończenie postępowania

                                                                  Warszawa, dn. 16.12.2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ogłoszonym 09.12.2013 r. (numer ogłoszenia 508488-2013)

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Przedszkole Nr 72 w  Warszawie informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pakiet NR 1 Artykuły bezglutenowe

Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie              art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Pakiet NR 2  Mięso , wędliny.

Wybrana została oferta złożona przez MASARNIĘ UBOJNIĘ "ZEMAT" Zdzisław Trościańczyk i       S-ka, Spółka Jawna, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w  ramach jednego kryterium – cena określonego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców nie  podlegających wykluczeniu.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ, z zastosowaniem wzoru podanego w SIWZ.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”

1.        

UBOJNIA MASARNIA "ZEMAT", Zdzisław Trościańczyk i S-ka, Spółka Jawna                         

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

100

2.        

PHU SOB-MAX Jacek Soboń

Nowa Iwiczna, ul. Kielecka 35, 05-500 Piaseczno

92,76

 

Danuta Kazimierska

Dyrektor

 Przedszkola Nr 72

00-145 Warszawa

Al. Solidarności 72A

 

 

 _________________________________________________________________________________________________

 

Warszawa, dn. 09.12.2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ogłoszonym 02.12.2013 r. (numer ogłoszenia 258957-2013)

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Przedszkole Nr 72 w  Warszawie informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pakiet NR 1 Artykuły bezglutenowe

Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie              art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Pakiet NR 2  Mięso , wędliny.

Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie              art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż oferta na część nr 2 Mięso, wędliny przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

 

Pakiet NR 3 Warzywa i owoce, różne artykuły ogólnospożywcze, artykuły mleczarskie, nabiał, mrożonki, ryby, woda.

Wybrana została oferta złożona przez WARZYWA I OWOCE K.BIS J.BIS Spółka Jawna, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w  ramach jednego kryterium – cena określonego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców nie  podlegających wykluczeniu.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ, z zastosowaniem wzoru podanego w SIWZ.

W postępowaniu została złożona następująca oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”

1.        

WARZYWA I OWOCE K.BIS J.BIS Spółka Jawna

02-170 Warszawa,                      ul. Słowicza 15 m 2  

100

 

 

Pakiet NR 4  Jaja

Wybrana została oferta złożona przez „INVEST MICHEL” Spółka Jawna, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w  ramach jednego kryterium – cena określonego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, spośród ofert  nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców nie  podlegających wykluczeniu.

Wyboru dokonano w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ, z zastosowaniem wzoru podanego w SIWZ.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”

1.        

"INVEST  MICHEL"                          Mariola Michelis, Marek Michelis               Spółka Jawna

KOBIERNE 44A, 05-311 Dębe Wielkie

100

2.        

WARZYWA I OWOCE K.BIS J.BIS Spółka Jawna

02-170 Warszawa, ul. Słowicza 15 m

72,75

 

Danuta Kazimierska

Dyrektor

 Przedszkola Nr 72

00-145 Warszawa

Al. Solidarności 72A

 

Pokaż informacje o artykule