Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: dyrektor@p72.przedszkola.net.pl

Przedszkole Nr 72 jest przedszkolem publicznym działającym jako jednostka budżetowa. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (z późniejszymi zmianami : Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie
    ustawy o systemie oświaty- Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz.542).

2.
STATUT PRZEDSZKOLA

3. Akt założycielski Przedszkola Nr 72.

 

Pokaż informacje o artykule