Loading ....
Przedszkole nr 72 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej - Przedszkola
nr 72 w Warszawie
Al. Solidarności 72 a
00-145 Warszawa
tel/fax (22) 621-14-81
e-mail: p72@edu.um.warszawa.pl